Tokyo Vignettes

Tsukiji Market

Tsukiji Market

"Hoppy Street", Asakusa

“Hoppy Street”, Asakusa

Sensoji, Asakusa

Sensoji, Asakusa

Ueno Park

Ueno Park

Asakusa Rokku

Asakusa Rokku

 

Akihabara Izakaya

Akihabara Izakaya

"Snake Street", Sendagi

“Snake Street”, Sendagi